basen Koszalin
JAKOŚĆ WODY

Jakość wody to dla nas priorytet

wyniki badań jakości wody

Koszalińska pływalnia w tym roku będzie obchodzić 45 urodziny. W ciągu niemalże półwiecza obiekt został rozbudowany, przeprowadzano w nim mniejsze i większe remonty, spośród których ostatni – w latach 2008-2009 – przyczynił się do znacznej poprawy jakości wody w obu basenach.

Budowa oddanego do użytku w 1966 roku obiektu rozpoczęła się na przełomie 1959 i 1960 roku.

W 1981 r. do kompleksu obiektów sportowych dobudowano mały basen z częścią administracyjną i gabinetami odnowy biologicznej. Najprawdopodobniej w połowie lat 80. po raz pierwszy zmodernizowano stację uzdatniania wody. W październiku 2005 roku duży basen przeszedł kompleksowy remont, jednak nie obejmował on stacji uzdatniania, która została zmodernizowana dopiero w latach 2008-2009, co spowodowało poprawę jakości wody w poszczególnych układach basenowych: basenie pływackim, rekreacyjnym i wannie hydromasażowej. Jeśli chodzi o baseny pływacki i rekreacyjny, modernizacja polegała na:

  1. Wymianie filtrów – zastosowano filtry wielowarstwowe, żwirowo-piaskowe typu PTK, z dnem dyszowym, o prędkości filtracji 30 m/h.
  2. Wymianie pomp obiegowych – zastosowano pompy typu Maxim w celu uzyskania skuteczniejszych parametrów filtracji.
  3. Zamontowaniu nowoczesnych układów kontrolno-pomiarowych typu PC 95 – Controler 4 firmy Astral Pool, które całodobowo monitorują parametry fizykochemiczne wody oraz sterują urządzeniami dozującymi chemię basenową (chlor, korektor pH, koagulant).
  4. Remoncie magazynów chemicznych, które zostały wyposażone w automatyczne urządzenia dozujące środki chemiczne.

Zmodernizowano także system podgrzewania wody w basenie rekreacyjnym, poprzez zastosowanie nowych wymienników ciepła. Dzięki temu obieg wody skrócił się, co ograniczyło straty ciepła w rurociągach i efektywniejsze zarządzanie procesem ogrzewania wody basenowej.

Basen rekreacyjny jest obiektem starego typu, tzw. tłokowego. Dopływ wody do niecki basenowej umiejscowiony jest na jednej ścianie czołowej w części płytkiej. Przy zastosowaniu przelewu górnego, w części głębokiej basenu powstawała tzw. martwa strefa, do której nie dopływała świeża, uzdatniona woda. Prowadziło to do zakłóceń parametrów fizykochemicznych wody – braku chloru, a co za tym idzie - zagrożeń bakteriologicznych. W celu eliminacji tego zjawiska zastosowano dodatkowe mieszanie wody w niecce poprzez zaciąganie wody z dna basenu w części głębokiej i ponowne jej wprowadzenie przez dwa wlewy górne – po jednym w części płytkiej i w części głębokiej. Ten zabieg technologiczny okazał się korzystny nie tylko dla jakości wody i bezpieczeństwa użytkowników pływalni. Strumienie wody, wydobywające się z wlewów, to dwa tzw. masaże karku, które uatrakcyjniły ofertę obiektu.

Wymagania dotyczące jakości wody w basenach publicznych, oprócz odpowiednich parametrów fizykochemicznych, odnoszą się również do właściwości bakteriologicznych wody, które nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Woda basenowa musi być odpowiednio dezynfekowana i pozbawiona zarazków chorobotwórczych. W koszalińskim basenie w tym celu stosowany jest podchloryn sodu. Dezynfekcyjne właściwości kwasu podchlorawego sprawiają, że spełnione są wszystkie bakteriologiczne wymagania. Skuteczność podchlorynu sodu zależy w dużej mierze od wartości pH wody, tzn. im niższe pH, tym skuteczniejsza dezynfekcja. Ale niskie pH wody powoduje zwiększoną korozyjność elementów metalowych oraz mniejszą wytrzymałość spoin między płytkami, a przede wszystkim pH poniżej 7,0 może powodować zagrożenie dla skóry i błon śluzowych osób kąpiących się. W koszalińskiej pływalni przyjęto optymalne rozwiązanie tzn. automatyczne utrzymywanie wartości pH w zakresie od 7,0 do 7,4.

Pływalnia w Koszalinie po modernizacji spełnia funkcje obiektu w pełni bezpiecznego, w którym zastosowano automatyczną metodę uzdatniania wody z wykorzystaniem automatycznej kontroli i automatycznego zarządzania procesami technologicznymi.

Oprócz badań parametrów wody w trybie on-line, wykonywane są także badania manualne, które prowadzi przeszkolony personel ZOS Koszalin.

Modernizację obiektu prowadzoną w latach 2008-2009 wykonywała firma ANCHEM z Połczyna-Zdroju, która zajmuje się również profesjonalnym serwisem urządzeń i instalacji basenowych oraz nadzorem technologiczno-chemicznym pływalni.

Baseny w Koszalinie są pod stałą kontrolą służb sanitarnych. Badania Sanepidu potwierdzają odpowiednią jakość wody, prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych a tym samym poprawę świadczonych przez Zarząd Obiektów Sportowych usług.

Łyk statystyki

Liczba klientów koszalińskiej pływalni:
2005 r. (X-XII) - 10.511 klientów
2006 r. - 69.484 klientów
2007 r. - 59.244 klientów
2008 r. - 71.955 klientów
2009 r. - 87.247 klientów
2010 r. - 93.766 klientów