basen Koszalin
CENNIK USŁUG od 1.03.2019r.
 
 
typ biletu: czas do
wykorzystania:
cena dodatkowa
opłata
1
CENY OBOWIĄZUJĄCE PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ
Normalny 60 minut 12,00 zł 0,20 zł
Normalny 90 minut 17,00 zł 0,20 zł
Ulgowy2 60 minut 9,00 zł 0,15 zł
Ulgowy2 90 minut 14,00 zł 0,15 zł
Rodzinny (2+1)3 60 minut 30,00 zł 0,35 zł
Rodzinny (2+1)4 90 minut 40,00 zł 0,35 zł
1 Opłata brutto za każdą minutę przekroczonego czasu do wykorzystania.
2 Przysługuje dzieciom i młodzieży zgodnie z pkt III Regulaminu Obiektu
3 Za każde kolejne dziecko dopłata do biletu rodzinnego 5 zł
4 Za każde kolejne dziecko dopłata do biletu rodzinnego 7 zł

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - CENY BILETÓW PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ
Osoba niepełnosprawna5 90 minut 6,50 zł 0,15 zł
Opiekun
osoby niepełnosprawnej lekko6
90 minut 8,00 zł 0,15 zł
5Wymagany dokument potwierdzający niepełnosprawność
6W przypadku opiekuna niepełnosprawnego
  (typ umiarkowany lub znaczny) wejście bezpłatne

DZIECI DO LAT 3 - WSTĘP BEZPŁATNY
OBOWIAZKOWE PIELUSZKI BASENOWE JEDNORAZOWE


ABONAMENTY - Ceny biletów obowiązujące przez cały tydzień

Nazwa abonamentu Kwota do wykorzystania Kwota do zapłaty Termin ważności
MINI 80 zł 70 zł 30 dni
MIDI 240zł 200 zł 90 dni
MAXI 480zł 390 zł 180 dni
FREE 95 zł 90 zł brak
  • Za wydanie karty abonamentowej pobierana jest dodatkowa opłata
    w wysokości 15,00 zł.
  • Nie przedłuża się ważności abonamentów MINI, MIDI, MAXI