basen Koszalin
CENNIK USŁUG (od 1 lutego)
 
 
typ biletu: czas do
wykorzystania:
cena dodatkowa
opłata
1
CENY OBOWIĄZUJĄCE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Normalny 60 minut 8,00 zł 0,20 zł
Normalny 90 minut 11,50 zł 0,20 zł
Ulgowy2 60 minut 6,00 zł 0,15 zł
Ulgowy2 90 minut 8,50 zł 0,15 zł
Grupowy3 ulgowy 60 minut 5,50 zł 0,15 zł
Grupowy3 ulgowy 90 minut 7,50 zł 0,15 zł
CENY OBOWIĄZUJĄCE W WEEKENDY
Normalny 60 minut 9,00 zł 0,20 zł
Normalny 90 minut 13,50 zł 0,20 zł
Ulgowy2 60 minut 7,00 zł 0,15 zł
Ulgowy2 90 minut 10,50 zł 0,15 zł
Grupowy3 ulgowy 60 minut 6,50 zł 0,15 zł
Grupowy3 ulgowy 90 minut 9,50 zł 0,15 zł
Rodzinny "2+1" 60 minut 18,50 zł 0,35 zł
Rodzinny "2+1" 90 minut 27,50 zł 0,35 zł
Rodzinny "2+2" 60 minut 23,00 zł 0,45 zł
Rodzinny "2+2" 90 minut 35,00 zł 0,45 zł
1 Opłata za każdą minutę przekroczonego czasu podstawowego.
2 Przysługuje dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji
3 Grupy - zorganizowane, min. 10-osobowe grupy z opiekunem.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE* - CENY BILETÓW PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ
Ulgowy 90 minut 4,50 zł 0,15 zł
*Wymagany dokument potwierdzający niepełnosprawność

OPIEKUN DZIECKA* – CENY BILETÓW PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ
Normalny 20 minut 0,00 zł 1,00 zł
*Upoważnia do wejścia na teren szatni basenowych

WSTĘP BEZPŁATNY PRZYSŁUGUJE:

  • dzieciom do 3 roku życia,
  • opiekunom grup zorganizowanych (2 na 30 osób),
  • opiekunowi dziecka niepełnosprawnego do lat 16,
  • opiekunowi osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę, posiada dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby.

ABONAMENTY

Nazwa abonamentu Kwota do wykorzystania Kwota do zapłaty Termin ważności
MINI 80 zł 70 zł 30 dni
MIDI 240zł 200 zł 90 dni
MAXI 480zł 390 zł 180 dni
FREE 95 zł 90 zł bez ograniczeń
  • Za kartę abonamentową pobieramy jednorazową opłatę
    w wysokości 15 zł.
  • Nie przedłuża się ważności abonamentów Mini, Midi, Maxi