basen w Koszalinie
BASEN ZA 1 ZŁ


Wejście na basen sportowy i brodzik w ramach akcji „basen za 1 zł”
Pragniemy przybliżyć Państwu akcję przygotowaną przez Gminę Miasto Koszalin i Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie w ramach corocznie podpisywanej umowy na wejście na basen dzieci i młodzieży z terenu miasta Koszalin za „1 zł”.

ZOS Sp. z o.o. udostępnia basen (basen sportowy, brodzik, jacuzzi, basen dziecięcy (niebieski), zlokalizowany przy ul. Głowackiego 3 w Koszalinie wraz z pomieszczeniami zaplecza (szatnie, prysznice, toalety) dzieciom z terenu Koszalina w wieku od 3 do 6 roku życia za okazaniem pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego, którego wzór określono w załączniku nr 1 oraz dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu miasta Koszalina za okazaniem legitymacji szkolnej.

W roku 2019 wejście na basen za 1 zł, świadczone jest od 2 stycznia do 23 grudnia 2019 z przerwą technologiczną w miesiącu sierpniu 2019.

Godziny wejścia

  • Od poniedziałku do piątku
    od 16.00 do 20.30 (brodzik),
    od 17.00 (basen sportowy)
  • Sobota – niedziela
    od 7.00 do 19.00


Podsumowując; Wejście na basen za „1 zł” na 60 minut przysługuje:

  • dzieciom od 3 do 6 roku życia na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego i ważnej karty przedszkolaka,
  • młodzieży szkolnej z terenu miasta Koszalina za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.